Hoppa till innehållet

Ordningsregler Waxholms Camping

cropped-Waxholm_symbol_final_green_Rityta-1.png

13

Incheckning camping

Efter klockan 13.00 är du välkommen att checka in till campingen.

15

Incheckning stuga

Efter klockan 15.00 är du välkommen att checka in i din stuga.

11

Utcheckning

Utcheckning sker senast klockan 11.00, både camping och stuga.

22

Schhhh

Efter klockan 22.00 ska det vara tyst på området. 

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

1. Anmäl dig i incheckning vid ankomsten, om den är obemannad ring 08-40064323 Grupper anmäls av gruppledaren.

2. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.

3. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket, planteringar i jord och plattsättning är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra.

4. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Engångsgrillar är ej tillåtna och eldningsförbud kan råda inom campingområdet (se vad som gäller). Grillar finns att hyra.

5. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet eller eldrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

6. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 22.00 och 06.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Ersättning kan krävas av störande gäst/gäster. Eventuellt störande gäster kan tvingas att omedelbart lämna platsen utan återbetalning.

7. Waxholms Camping är en familjecamping med en åldersgräns på 23 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.

8. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel, rasta den utanför området och plocka upp efter den.

9. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

10. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sopsortering gäller! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. Vi källsorterar på Waxholms Camping.

11. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

12. Biltvätt och tvätt av husvagn/husbil får ej ske på campingen.

13. Incheckning sker från kl 15.00 framtill incheckningen stänger. Efter det ringer ni och checkar in er ankomst på 08-400 643 23.

Vänligen meddela oss i god tid om du räknar med sen ankomst.

14. Utcheckning. Om inte annat avtalats med receptionen skall campingtomten/stugan vara utrymd och städad före kl.11.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen. Är platsen/stugan inte städad debiteras en städkostnad på minst 800 kr.

15. Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga/campingtomt vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad. Kostnaden kommer att faktureras.

16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, servicehus och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Den som skadar byggnader, material eller inventarier på campingen, eller gästers ägodelar, kan göras ersättningsskyldig.

17. Tillfälliga besökare ska anmäla sig i incheckningen och ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

18. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & minst trafikförsäkrade. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud.

19. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Parkering sker inom den egna campingplatsen eller på parkeringen. Vid felaktig parkering kan ersättning komma att krävas.

20. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

21. Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats/stuga i andra hand. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.

22. Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena och i husdjursfria stugor. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 5.000 kr.

23. Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

24. Som gäst på Waxholms Camping är du skyldig att känna till och följa ordningsreglerna. Dessa kan löpande uppdateras. Du ansvarar för att själv hålla dig uppdaterad via www.waxholmscamping.com

Tilläggsregler för säsongsgäst:

Ordningsregler för säsongscamping

Reglerna nedan är ett tillägg för dig som säsongsgäst, som gäller utöver de allmänna ordningsreglerna.

Sommarsäsong 
Säsongshyra skall inbetalas inom föreskriven tid. Om betalning inte sker enligt på fakturan angivna villkor tolkas detta som att tomten är uppsagd. Om inte betalning sker enligt på fakturan angivna villkor har campingplatsen rätt att kvarhålla husvagn/husbil som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera vagnen förrän hyran är fullt betald förutsatt att det aktuella beloppet inte är ringa.

Hyreskontrakt 
När fullständig säsongsavgift är inbetald skall hyreskontrakt skrivas under med Waxholms Camping om inte annat är överenskommet. Hyresgästen har huvudansvar för att ta kontakt med Waxholms Camping och skriva under hyreskontraktet. I kontraktet anges vilken campingplats säsongsgästen hyr av Waxholms Camping. Innan avtal för säsongen är tecknat av båda parter har campinggästen inte tillgång till en bestämd plats. Finns inget avtal tecknat tillfaller all egendom som då finns på tomten Waxholms camping AB. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. Vid avtalsperiodens utgång ansvarar campinggästen för att lämna tillbaka nycklar.

Vid inflyttning
Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt i god tid tagits med Waxholms Campings ledning. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt.

Vintersäsong
Separat avtal tecknas för denna period i god tid före sommarsäsongens slut. Waxholms camping AB förbehåller sig rätten att välja vilka säsongsgäster som erbjuds vinteruppställning. För att undvika kostnader för vinteruppställning skall husvagn, spiketält eller ev andra byggnader tas bort efter varje säsong. Vi tillåter att trallen ligger kvar under vintern för er som abonnerar på platsen.

Fakturering
Faktura skickas ut per post eller per mejl. En faktureringsavgift á 100 kr tillkommer när faktura skickas per post. Per mejl tillkommer inga kostnader. Önskemål om uppskjuten betalning kan beviljas mot ränta. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift på 100:- per tillfälle samt dröjsmålsränta med 24% per påbörjad 30-dagarsperiod.

Elförbrukning På grund av rådande dagsläge har vi rörligt elpris på säsongsplatserna. Det är därför extra viktigt att du som säsongsgäst tänker på din egen förbrukning.

Vattenförbrukning
Än så länge erbjuder vi gratis vatten till våra säsongsgäster. Om Roslagsvatten fortsätter att höja priset kommer i framtiden behöva ta ut en extra avgift för vattenförbrukningen. Vi håller er uppdaterade. Tänk på er vattenförbrukning och tänk på miljön. Det är inte tillåtet att koppla in vatten till era ekipage. Det är inte tillåtet att tvätta sin husvagn eller bil på campingområdet.

Andrahandsupplåtelse
Säsongsplats får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är strängt förbjudet och det är inte tillåtet att skriva sig på campingen. Säsongsgäst är de som tillhör familjen och som är bosatta på samma adress. Husdjur är välkomna men först efter överenskommelse med ledningen. Uthyrning eller utlåning av säsongsplats eller ekipage på plats är förbjuden.

Generella byggregler
Förutom traditionellt förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul och skall på kort varsel kunna flyttas. Följande regler gäller på Waxholms camping:

Förtält, standbytält samt spiketält (monterade i sektioner o lätt nedtagbara) är tillåtna med maximalt en bredd som är lika som husvagnens bredd. – Trädäck får byggas inom den egna campingplatsen. Trädäck, stenläggning el. dyl. utanför den egna campingplatsen är inte tillåtet. – Stenläggning inom den egna campingplatsen är inte tillåtet. – Inga räcken, murar, plank eller staket får uppföras varken i anslutning till trädäck eller i gräns mot annan campingplats. – Inga planteringar i mark får utföras. Växter får planteras enbart i krukor och ska placeras inom den egna campingplatsen. – Förvaringsutrymmen t.ex dynboxar och liknande tillåts på trädäcket med en höjd på max 1,1 m. – Brandskyddsavstånd på 4 m mellan husvagnarna ska hållas. – Husvagnar får inte byggas upp för att frigöra utrymme under husvagnen för förvaring. – Trappor och bryggor tillåts inte (med undantag för campingens allmänna brygga och de trappor som tekniska förvaltningen kommer att uppföra i förutbestämda lägen.)

Parkering
Max en bil per campingplats tillåts. Finns inte plats för bilen på den hyrda campingplatsen hänvisas den till parkeringen utanför området. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering. Bilar som upptar annan campingtomt kommer att få betala ersättning i form av en avgift motsvarande priset för campingplats under högsäsong f.n 450 kr per dag.

Säkerhet av vagn och tomt
Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran. Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat.

Skötsel
All skötsel av tomten med gräsklippning etc ombesörjes av campinggästen, Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m. Observera att tvätt av bil, husvagn eller husbil inte får ske på den egna tomten utan endast på anvisad plats.

Plantering förbjuden
Plantering av blommor, träd eller buskar intill eller vid säsongstomt är strängt förbjuden. Sopor Det är viktigt att vi hjälps åt att sopsortera för att minska belastningen på vår vackra natur. Sopstation finns bakom latrinhuset. Här finns behållare för hushållsavfall. plast, papper, glas, metall och batterier källsorteras på plats. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta oss. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot och annat miljöfarligt avfall skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentral.

Visa hänsyn
På Waxholms Camping vill vi att alla ska trivas under sin vistelse här hos oss. Både gamla som unga. Därför vill vi påminna er att mellan klockan 22.00 till 06.00 råder tystnad på campingområdet. Tänk på att alla dina grannar ska trivas! Det kan råda eldningsförbud på campingen och engångsgrillar är ej tillåtna. Om ni inte har egen grill finns det grill att hyra för dygnscampare. Vill man göras sig av med gammalt grillkol finns en plåttunna för avstjälpning vid sopstationen. Det är inte tillåtet att rasta hundar eller ha lösgående hundar på campingområdet. Utanför campingförrådet finns en soptunna för avfall från husdjur. Tänk på våra barn och håll låg hastighet när ni kör inne på campingområdet.

Vid avflyttning
Tomten ska lämnas i väl städat och iordningställt skick och ska godkännas av campingledningen på Waxholms Camping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 600:-/påbörjad timma. Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat borttages golv mm och körs till soptippen mot en debitering om 600:-/timma. Glöm inte att lämna tillbaka nycklar. Görs inte detta kommer låset att bytas på gästens bekostnad och denne faktureras avgiften.

Godkännande av regelverk I samband med att gäst betalat sin säsongsavgift bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning. Waxholms Camping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger. Hyresgästen har ansvar för att egna besökare följer de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Det regelverk som finns på hemsidan är alltid det som gäller. Uppdatering av regelverk kan komma att ske, som säsongsgäst ansvarar du för att hålla dig uppdaterad om, samt följa, regelverket. Vid avbokning av säsongstomt efter det att anmälningsavgiften är inbetald sker ingen återbetalning.

Waxholms Camping
sv_SESwedish